Den beste
kvaliteten.....
Sommarjobb i Sognabær 2012

Sognabær sysselset omlag 130 sesongarbeidarar, der 30-40% av desse blir skifta ut kvart år. Over halvparten kjem att år etter år, fleire har vore i arbeid på våre gardar i over 20 år.

Dei fleste som jobbar hjå oss kjem frå Polen, men vi har og nokre tilsette frå Litauen og Latvia.

Om du er Norsk, Polsk, Litauisk eller kva som helst anna; Har du god arbeidsinnsats og arbeidsmoral å by på, ser vi fram til å motta din søknad om arbeid hjå oss i sesongen 2012.

Meir opplysningar om arbeid og betingelsar får du hjå Omar Vangsnes, på telefon 4886 6895.

Du kan og sende ein e-post til kontor@sognabaer.no (kopier adressa og lim den inn i "Til" feltet i e-posten)
2005-2010 Sognabær DA. All rights reserved.
Webmaster: ola@hopperstad.no
Sognabær DA on Facebook
57 69 75 00
Heim    Om oss       Arbeid    Fagstoff   Bilder      Blogg      Tunnelar      Hagebutikken
Norsk  

English  

Polski  


_____________