Gjødslingsplanar

Ved tunnelproduksjon vert det hovudsakleg nytta dryppvatning, og næring til plantene må stort sett gjevast saman med vatnet.

Me vil legge ut gjødslingsplanar for tunnelproduksjon etter kvart som me får utarbeida alternative løysingar.

Last ned ved å klikka på lenka nedanfor (pdf-dokument)

Gjødslingsplan bringebær i tunnel

Gjødslingsplan bringebær Friland

Yara Gjødslingsråd
Sprøyteplan  

Gjødselplan  

Bærdyrking  

Oppskrifter  

Diverse  
_____________
Den beste
kvaliteten.....
2005-2010 Sognabær DA. All rights reserved.
Webmaster: ola@hopperstad.no
Heim    Om oss       Arbeid    Fagstoff   Bilder      Blogg      Tunnelar      Hagebutikken
57 69 75 00